classiera loader

Đăng ký chọn gói đăng tin

Chọn bên dưới những gói đăng tin phù hợp với bạn. ***Lưu ý : bạn đã có 5 tin đăng thường khi là thành viên của web. Những thông tin về bất động sản đang được quảng cáo và giới thiệu ở nhiều nơi

Chọn gói đăng tin thích hợp nhất

Đây là nơi bạn chọn gói đăng tin phù hơp, nhiều khách hàng hơn

Lv1

Thời hạn 0 ngày

100000₫

 • Gói tin thường
 • 0  Tin đăng HOT
 • 10  Tin đăng THƯỜNG
 • Thời hạn  0  ngày/ Tin HOT
 • Dễ dàng bán

Lv2

Thời hạn ngày

500000₫

 • Đăng tin nhanh
 • 0  Tin đăng HOT
 • 60  Tin đăng THƯỜNG
 • Thời hạn    ngày/ Tin HOT
 • Dễ dàng bán

Lv4

Thời hạn 15 ngày

500000₫

 • Đăng tin nổi bật
 • 10  Tin đăng HOT
 • 20  Tin đăng THƯỜNG
 • Thời hạn  15  ngày/ Tin HOT
 • Mua bán nhanh

Lv3

Thời hạn 10 ngày

30000₫

 • Đăng tin nổi bật
 • 1  Tin đăng HOT
 •   Tin đăng THƯỜNG
 • Thời hạn  10  ngày/ Tin HOT
 • Mua bán nhanh

Bình luận về đăng ký gói ĐĂNG TIN